2015-12-18

Agrobacterium tumefaciens - Bakteryjna guzowatość korzeni

czytaj więcej
2015-11-27

Ca. Phytoplasma asteris - Choroba fitoplazmatyczna pomidora

czytaj więcej
2015-02-05

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis - Bakteryjny rak pomidora

czytaj więcej
2015-05-03

Curtobacterium flaccumfaciens pv. oorti - Pęcherzykowata srebrzystość tulipana

czytaj więcej
2015-05-11

Enterobacter cloaceae subsp. dissolvens- bakteryjna zgnilizna łodygi kukurydzy (ang. bacterial stalk rot)

czytaj więcej
2015-05-11

Pantoea agglomerans – Bakteryjna zaraza liści i więdnięcie naczyniowe kukurydzy i sorga (ang. leaf blight and vascular wilt of maize and sorghum).

czytaj więcej
2015-02-04

Pantoea ananatis - Plamistość liści kukurydzy (ang. Leaf spot disease)

czytaj więcej
2015-05-11

Pectobacterium carotovorum – Mokra zgnilizna cukinii.

czytaj więcej
2015-05-11

Pseudomonas sp. – Mokra zgnilizna roślin uprawnych

czytaj więcej
2015-09-09

Streptomyces scabies - Parch zwykły

czytaj więcej
2015-05-11

Xanthomonas campestris pv. holcicola, Xanthomonas campestris pv. zeae - bakteryjna plamistość liści (ang. bacterial leaf spot).

czytaj więcej
2015-05-03

Xanthomonas hortorum pv. pelargonii - Bakteryjna zaraza pelargonii

czytaj więcej