Streptomyces scabies - Parch zwykły

Spośród 500 opisanych promieniowców z rodzaju Streptomyces tylko kilka znanych jest jako patogeny roślin. Gram dodatnia bakteria, Streptomyces scabies jest sprawcą parcha zwykłego na ziemniaku oraz innych roślinach okopowych i korzeniowych. Komórki promieniowców budową przypominają grzyby strzępkowe (Fig. 1). Pierwotnym źródłem zakażenia są zarodniki,  przenoszone z pyłem glebowym. Zakażenie kolejnych roślin następuje przez przetchlinki, uszkodzoną a także nieuszkodzoną tkankę skórki. Objawami choroby są skorkowaciałe wzniesienia i spękania powierzchni korzeni (Fig. 2). Główną rolę w procesie infekcyjnym odgrywają fitotoksyny  z rodziny takstomin, nazwanych na cześć ich odkrywcy Rolanda Thaxtera. Toksyny te m. in. hamują syntezę celulozy w rozwijających się komórkach roślinnych.

                                                                                           

Fig. 1 Obraz mikroskopowy komórek Streptomyces scabies                  Fig. 2 Objawy chorobowe na buraku ćwikłowym