Curtobacterium flaccumfaciens pv. oorti - Pęcherzykowata srebrzystość tulipana

 

Curtobacterium flaccumfaciens pv. oorti jest pleomorficzną pałeczką ( o zmiennym kształcie i gramowości).  Z rosnącej, żywej rośliny izolowane są gram dodatnie, ruchliwe pałeczki, natomiast z cebul w stanie spoczynku – gram ujemne i  nieruchliwe.  Choroba ma charakter systemiczny, stąd zwalczanie jej jest znacznie utrudnione.  Ochrona przed rozprzestrzenianiem polega na selekcji bulw i dezynfekcji narzędzi używanych w czasie uprawy. Curtobacterium flaccumfaciens pv. oorti to patogen o znaczeniu ekonomicznym  w Holandii, Danii i Anglii – w rejonach upraw tulipanów. W Polsce spotykany rzadko, stwierdzono jego obecność w sadzonkach tulipana sprowadzonych z Holandii. 

W roku 2011 wykryliśmy Curtobacterium flaccumfaciens pv. oortii w partii 300 tys. tulipanów sprowadzonych z Holandii. Rośliny tulipana w stadium kwitnienia wykazywały objawy typowe dla srebrzystej pęcherzykowatości tulipana: strzępiaste liście z licznymi spękaniami (Fig.1), na przekroju poprzecznym cebuli widoczne były pożółkłe i brunatniejące wiązki przewodzące (Fig.2).  Wyizolowane z porażonych tkanek liści bakterie (Fig.3) były gram-dodatnie i miały charakterystyczny maczugowaty kształt. Po wstrzyknięciu zawiesiny bakteryjnej przygotowanej z wyizolowanych bakterii, w tkankę liścia tulipana wolnego od patogenów, zaobserwowano pojawienie się podłużnych, uwodnionych plam. Wyizolowane ze zmienionych chorobowo tkanek bakterie były gram dodatnie i odpowiadały wyglądem, bakteriom użytym do inokulacji. Wyniki testów patogeniczności na liściach tulipana zostały potwierdzone przez  analizę  profilu metabolicznego w systemie BIOLOG (Fig. 4).

                                      

     Fig. 1 Objawy chorobowe na liściach i łodydze          Fig. 2 Cebula porażonego tulipana                       Fig. 3  Izolacja bakterii na podłoże TSA

 

  Fig. 4 Identyfikacja Curtobacterium flaccumfaciens pv. oortii  systemem BIOLOG