Klinika Chorób Roślin została powołana w marcu 2011 roku, jako jeden ze wskaźników projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej (WND-POIG.02.01.00-30-069/09-01) „Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki”. Projekt był realizowany w ramach: Działania 2.1 „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym” Priorytet 2 „Infrastruktura sfery B+R”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Klinika, to jedyna taka jednostka w Wielkopolsce, a także w Polsce, świadcząca usługi z zakresu:

  • identyfikacji patogenów wywołujących choroby wirusowe, bakteryjne i grzybowe, a także fitoplazm, na roślinach warzywnych i rolniczych, z zastosowaniem metody: biologicznej, serologicznej i molekularnej;
  • zróżnicowania populacji patogenów w aspekcie doskonalenia ich diagnostyki oraz na potrzeby hodowli odpornościowej;
  • badania skuteczności działania środków do ograniczania występowania patogenów roślin w pomieszczeniach zamkniętych oraz środków do odkażania powierzchni i narzędzi.

Ponadto, do zadań Kliniki należy również prowadzenie szkoleń i konsultacji dla służb fitosanitarnych z diagnostyki poszczególnych chorób roślin oraz udzielanie porad z zakresu ochrony roślin przed patogenami.

Obecnie jednym z naszych priorytetów jest poszerzenie dostępnych badań genetycznych grzybów, szczególnie o testy umożliwiające szybką identyfikację patogenów bezpośrednio w tkance porażonej rośliny oraz możliwość zastosowania badań genetycznych w ich diagnostyce. Dodatkowo, prowadzone są także prace nad genetycznymi uwarunkowaniami nabywania odporności patogenów grzybowych na wybrane fungicydy.


Przygotowanie próbki do wysyłki


Sprawdź stan badania


Zaloguj się

Ostatnio dodane artykuły

Warsztaty popularnonaukowe dla studentów!

W dniach 27-28.09.2018 w Instytucie Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu odbyły się warsztaty ,,Techniki biologii molekularnej i mikroskopii elektronowej do identyfikacji wirusów roślin’’, w których...

więcej

Pierwsza edycja nagrody AgroBioTop przyznana za badania dotyczące wirusologii roślin

Niezmiernie miło nam poinformować, że laureatką pierwszej edycji nagrody ,,AgroBioTop" ufundowanej przez firmę Bayer została dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, pracownik Kliniki Chorób Roślin In...

więcej