2015-09-22

Enterobacter cloaceae subsp. dissolvens- bakteryjna zgnilizna łodygi kukurydzy (ang. bacterial stalk rot)

czytaj więcej
2015-09-22

Pantoea agglomerans – Bakteryjna zaraza liści i więdnięcie naczyniowe kukurydzy i sorga (ang. leaf blight and vascular wilt of maize and sorghum)

czytaj więcej
2015-09-22

Pantoea ananatis - Bakteryjna plamistość liści kukurydzy (ang. leaf spot disease of maize).

czytaj więcej
2015-05-11

Enterobacter cloaceae subsp. dissolvens- bakteryjna zgnilizna łodygi kukurydzy (ang. bacterial stalk rot)

czytaj więcej