Tospowirusy - wiele gospodarzy, wiele problemów.

W ostatnich latach zaobserwowano wzrost szkód powodowanych przez wirusa brązowej plamistości pomidora (Tomato spotted wilt virus, TSWV).

czytaj więcej