Joanna Kamasa

Dr Joanna Kamasa jest adiunktem w Zakadzie Wirusologii i Bakteriologii IOR-PIB. Tytuł doktora nauk rolniczych uzyskała w roku 2004,a tematem pracy była  "Charakterystyka, diagnostyka oraz ograniczanie występowania bakteryjnego raka pomidora Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis".  W Klinice Chorób Roślin zajmuje się  chorobami bakteryjnymi.