Krzysztof Krawczyk

Dr Krzysztof Krawczyk jest adiunktem w Zakładzie Wirusologii i Bakteriologii Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego , w Poznaniu. W roku 2012 obronił pracę doktorską pt. „Występowanie, charakterystyka i diagnostyka chorób bakteryjnych kukurydzy w Polsce”. Jego zainteresowania naukowe obejmują bakterie fitopatogeniczne, endosymbiotyczne i promujące wzrost roślin. Od października 2011 roku w Klinice Chorób Roślin pełni funkcje: Kierownika ds. Jakości i Kierownika ds. Technicznych.