2015-01-26

Natasza Borodynko-Filas

Kierownik Kliniki Chorób Roślin od 2011 roku.

Profesor nadzwyczajny Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu. Zatrudniona w Zakładzie Wirusologii i Bakteriologii, w roku 2004 obroniła doktorat z zakresu identyfikacji i charakterystyki wirusów grochodrzewu. W roku 2010, na podstawie cyklu prac dotyczących wirusów buraka cukrowego, nadano jej stopień doktora habilitowanego w zakresie agronomii.

Zajmuje się diagnostyką wirusów roślin rolniczych oraz wybranych warzyw.