Kontakt

Klinika Chorób Roślin

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

uł. Wł. Węgorka 20

60-318 Poznań

Email: n.borodynko@iorpib.poznan.pl

Telefon:

Kierownik Kliniki             61-864-90-93