Kontakt

Klinika Chorób Roślin

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

uł. Wł. Węgorka 20

60-318 Poznań

Email: n.borodynko@iorpib.poznan.pl

klinikachorobroslin@gmail.com

Telefon:

Kierownik Kliniki             61-864-90-93

Pracownia Wirusologii    61-864-90-09

Pracownia Bakteriologii  61-864-90-90

Pracownia Mykologii       61-864-90-99