2015-08-12

Kontakt

Klinika Chorób Roślin

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

uł. Wł. Węgorka 20

60-318 Poznań

Email: n.borodynko@iorpib.poznan.pl

klinikachorobroslin@gmail.com

Telefon: 61-86-49-093

61-86-49-090