Metoda serologiczna

Metoda ta opiera sie na reakcji antygen-przeciwciało, a najczęściej stosowanym testem jest test enzymoimmunologiczny - ELISA.

ELISA jest jedną z technik serologicznych, w której wykorzystywane są przeciwciała znakowane enzymem, najczęściej alkaliczną fosfatazą. Istotą tego testu jest właściwość adsorbowania przeciwciał na powierzchni polistyrenowej płytki. Zaadsorbowane gamma-globuliny wiążą ilościowo wirusa z ekstraktu roślinnego, a ten z kolei wiąże gamma-globuliny znakowane enzymem. Taki kompleks, powstający tylko w wypadku obecności w ekstrakcie wirusa odpowiadającego zastosowanym przeciwciałom, jest następnie wykrywany przez dodanie specyficznego wywoływacza enzymu. W przypadku występowania wirusa w roślinie, uzyskuje się żółtą barwę w poszczególnych studzienkach.

Coraz częściej stosowane są również testy powstałe z połączenia dwóch metod: serologiczno-molekularne. Przykładem takiego testu jest IC-RT-PCR (immuno capture). Technika ta polega na opłaszczeniu przeciwciałami probówek do reakcji PCR, a następnie "wyłapaniu" cząstek wirusa z soku roślinnego. W dalszym etapie prowadzony jest RT-PCR. Taki sposób przygotowania próbek do badań pozwala na identyfikację wirusa bez konieczności izolowania kwasów nukleinowych z zainfekowanej rośliny bądź z oczyszczonego preparatu wirusa.