Xanthomonas campestris pv. holcicola, Xanthomonas campestris pv. zeae - bakteryjna plamistość liści (ang. bacterial leaf spot).

Objawy charakterystyczne dla X. campestris to tworzące się na liściach żółtobrązowe martwice, szerokie na 2-3 mm z falistymi i nieregularnymi żółtymi brzegami, biegnące równolegle do nerwów liściowych. Plamy mogą się rozciągać na całą długość liści i często zlewają się by formować duże nekrotyczne obszary, które bardzo przypominają objawy suszy. Duża powierzchnia zmian martwiczych na liściach kukurydzy powoduje znaczące obniżenie zdolności asymilacyjnych rośliny i istotnie obniża plony. Rzadko obserwowanym objawem tej choroby jest więdnięcie roślin. Ponadto żółte kropelki wydzieliny bakteryjnej mogą się formować na plamach w warunkach wysokiej wilgotności.

X. campestris pv zeae do wniknięcia w roślinę nie wymaga ran na jej powierzchni, gdyż zwykle wnika przez aparaty szparkowe i następnie przemieszcza się w przestrzeniach międzykomórkowych do komórek ksylemu. Jest to choroba systemiczna przez co może powodować więdnięcie roślin. Jednakże objaw ten w warunkach polowych jest rzadko obserwowane. Oprócz tego bakteria ta przenosi się z rośliny na roślinę w typowy sposób, tj. niesiona kroplami wody oraz przez mikrouszkodzenia roślin powstające najczęściej w czasie silnych deszczy i wiatrów niosących cząsteczki brudu i drobinki piasku, jak również przez większe uszkodzenia roślin powstałe, np. w czasie gradobicia

Xanthomonas campestris, patogen kukurydzy i sprawca chorób roślin krzyżowych (Cruciferaceae) występuje często w pospolicie występujących chwastach polnych, na terenach bezpośrednio przylegających do pól hodowlanych, na których uprawiane są warzywa w celach komercyjnych. Chwasty sąsiadujące z polami kukurydzy mogą być dla tej bakterii gospodarzami alternatywnymi.