Identyfikacja wirusów roślin-techniki proteomiczne i mikroskopii elektronowej

W dniach 06-07 lipca 2015 roku w Instytucie Ochrony Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu odbyły się warsztaty:

,,Identyfikacja wirusów roślin-techniki proteomiczne i mikroskopii elektronowej"

W warsztatach wzięli udział studenci Uniwersytetu Przyrodniczego  i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas warsztatów odbyły się wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne w laboratoriach i kompleksie szklarniowym Zakładu Wirusologii
i Bakteriologii oraz Kliniki Chorób Roślin.
Studenci zapoznali się z techniką proteomiczną western blot umożliwiającą wykrywanie wirusów w materiale roślinnym, a także mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia izolacji RNA z roślin, reakcji izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych oraz testu biologicznego w szklarni. Studenci mieli również możliwość przygotowania preparatów z porażonych roślin i obserwacji cząstek wirusów w najwyższej klasy transmisyjnym mikroskopie elektronowym w Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych. Współorganizatorem warsztatów był Komitet Cytobiologii PAN. Wydarzeniu patronowały Akademia Młodych Uczonych PAN i Rada Upowszechniania Nauki PAN.