Xanthomonas hortorum pv. pelargonii - Bakteryjna zaraza pelargonii

Sprawcą choroby jest gram ujemna bakteria, której optymalna temperatura wzrostu wynosi 25-27°C. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność.  Przy temperaturze optymalnej,  objawy chorobowe widoczne są w ciągu 7 dniu. Na dolnej stronie blaszki liściowej pojawiają się liczne, drobne wodniste plamki. Po kilku dniach brunatniejące plamki o średnicy 2-3 mm, otoczone zielonkawą lub żółtą obwódką, widoczne są  również na górnej stronie blaszki liściowej. Patogen może także rozprzestrzeniać się  systemicznie,  powodując więdnięcie najpierw liści a następnie całej rośliny. Postępująca zgnilizna wiązek przewodzących oraz tkanek miękiszu korowego powoduje więdnięcie i zasychanie całej rośliny. Korzenie mogą być sczerniałe na przekroju, ale nie gniją. Bakteria może przetrwać rok w resztkach  porażonych roślin i stać się źródłem infekcji w następnym sezonie wegetacyjnym.

Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby należy unikać zraszania roślin. Odkażać narzędzia używane do cięcia sadzonek, stosować wolny od patogena materiał rozmnożeniowy. 

Fig.Liść pelargonii z objawami wywołanymi przez Xanthomonas hortorum pv. pelargonii