Warsztaty dla studentów!

Klinika Chorób Roślin to nie tylko działalność na rzecz praktyki, ale również kształcenie młodej kadry naukowej! W dniu 24.11.2014 odbyły się warsztaty z zakresu wykorzystania technik biologii molekularnej do diagnostyki wirusów dla Sekcji Medycznej "mAb" Koła Naukowego Studentów Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (19 osób). Podczas warsztatów odbyły się zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne w laboratoriach oraz naszym nowoczesnym kompleksie szklarniowym. Warsztaty prowadziły: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska oraz dr hab. Natasza Borodynko.