Wirus Y ziemniaka (Potato virus Y, PVY) – groźny również dla pomidora.

Wirus Y ziemniaka (Potato virus Y, PVY) - PVY jest jednym z najgroźniejszych wirusów ziemniaka, występującym powszechnie we wszystkich rejonach uprawy tej rośliny. Zasięg roślin żywicielskich jest jednak zdecydowanie szerszy i wirus poraża również uprawy pomidora i papryki. W latach 2012-2014 prowadziliśmy monitoring upraw polowych pomidora i stwierdziliśmy bardzo liczne występowanie tego wirusa. Wcześniej odnotowywano nieliczne przypadki porażeń. Zmiany w natężeniu porażania roślin pomidora przez wirusa Y ziemniaka na przestrzeni ostatnich lat (nasilenie obecności na przemian z ograniczeniem obecności PVY na pomidorze) wynikają prawdopodobnie ze zmiennych warunków pogodowych w poszczególnych latach. Ilość roślin pomidora porażonych PVY zwiększa się gdy występują korzystne warunki pogodowe dla wektorów wirusa, mszyc; takie jak ciepła, długa wiosna oraz ciepłe lato.

 

Fot. 1. Rośliny pomidora porażone przez PVY.

 Ochrona przed wirusem polega przede wszystkim na zapobieganiu infekcji poprzez izolację roślin od potencjalnego źródła zakażenia i zwalczanie wektorów przenoszących wirusa. Cechą charakterystyczną PVY jest wysoki stopień zróżnicowania izolatów stąd też do jego identyfikacji należy stosować czułe metody biologii molekularnej, które udoskonalamy na te potrzeby w naszej Klinice.