I posiedzenie Rady Programowej Kliniki Chorób Roślin i Banku Patogenów

04. lipca 2019 roku w Auli Węgorka odbyło się I posiedzenie Rady Programowej Kliniki Chorób Roslin i Banku Patogenów.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin-PIB, prof. dr. hab. Marka Mrówczyńskiego (nr 21/2019), w skład Rady weszli:

  1. dr hab. Natasza Borodynko-Filas, prof. IOR-PIB - IOR-PIB, Klinika Chorób Roślin i Bank Patogenów
  2. prof. dr hab. Małgorzata Mańka - członek koresp. Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Fitopatologii Leśnej
  3. prof. dr hab. Piotr Łakomy - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Fitopatologii Leśnej
  4. dr hab. Zbigniew Karolewski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa
  5. prof. dr hab. Łukasz Stępień - Instytut Genetyki Roślin PAN
  6. dr hab. Michał Starzycki, prof. IHAR-PIB - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB
  7. dr Michał Rokicki - Poznańska Hodowla Roślin
  8. dr Przemysław Matysik — Główny Hodowca, Hodowla Roślin Strzelce
  9. dr Grzegorz Budzianowski - Hodowla Roślin Strzelce, Oddział Małyszyn

Przewodniczącą Rady Programowej została Pani Profesor Małgorzata Mańka.

Na posiedzeniu obecne były także pracujące w Banku Patogenów: dr inż. Sylwia Stępniewska-Jarosz, dr Katarzyna Sadowska, mgr Weronika Zenelt, mgr inż. Maria Karolina Drymer i mgr inż. Natalia Łukaszewska-Skrzypniak.  

 

fot. Irina Papis