Warsztaty popularnonaukowe dla studentów!

W dniach 27-28.09.2018 w Instytucie Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu odbyły się warsztaty ,,Techniki biologii molekularnej i mikroskopii elektronowej do identyfikacji wirusów roślin’’, w których udział wzięli studenci i doktoranci kierunków przyrodniczych. Podczas warsztatów odbyły się wykłady oraz zajęcia praktyczne w laboratoriach i kompleksie szklarniowym Zakładu Wirusologii i Bakteriologii IOR-PIB, Kliniki Chorób Roślin oraz Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych IOR-PIB. Studenci mieli możliwość zapoznania się z technikami biologii molekularnej oraz mikroskopii elektronowej wykorzystywanymi do wykrywania i identyfikacji wirusów roślin. Na zakończenie warsztatów odbył się konkurs z nagrodami dotyczący zagadnień poruszanych podczas zajęć. Wykłady podczas warsztatów wygłosili: dr Marcin Hołysz, Uniwersytet Medyczny, Poznań i dr Piotr Szewczykowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Zajęcia prowadziły: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska prof. nadzw. IOR-PIB, dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak, mgr inż. Daria Budzyńska i mgr Magdalena Gawlak.

Współorganizatorem warsztatów był Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN. Wydarzeniu patronowały Akademia Młodych Uczonych PAN i Rada Upowszechniania Nauki PAN. Główną organizatorką warsztatów jest dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska - członek Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN, Komitetu Nauk Agronomicznych PAN i Rady Upowszechniania Nauki PAN.


Warsztaty 2018