Pierwsza edycja nagrody AgroBioTop przyznana za badania dotyczące wirusologii roślin

Niezmiernie miło nam poinformować, że laureatką pierwszej edycji nagrody ,,AgroBioTop" ufundowanej przez firmę Bayer została dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, pracownik Kliniki Chorób Roślin Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu. Nagroda AgroBioTop służy wyróżnianiu aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. Pani dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska otrzymała nagrodę za opracowanie nowoczesnych metod wykrywania
i identyfikacji wirusów roślin. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami prasowymi:

http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/agrobiotop-dla-badan-dotyczacych-wirusologii-roslin,75342.html

http://www.sadnowoczesny.pl/artykuly/aktualnosciSAD/agrobiotop/

http://www.sadyogrody.pl/agrotechnika/103/przyznano_nagrode_agrobiotop_za_badania_dotyczace_wirusologii_roslin,11983.html

https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/bayer-wspiera-innowacje-w-rolnictwie/