Warsztaty popularnonaukowe dla studentów!

W dniach 28-29 września 2017 roku w Instytucie Ochrony Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu odbyły się warsztaty dla studentów:  ,,Diagnostyka wirusów roślin-techniki biologii molekularnej i mikroskopii elektronowej”. W warsztatach udział wzięli studenci kierunków przyrodniczych. Podczas warsztatów odbyły się wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne dotyczące wykorzystania technik biologii molekularnej oraz mikroskopii elektronowej do wykrywania i identyfikacji wirusów roślin. Studenci mieli możliwość pracy w nowoczesnych laboratoriach i kompleksie szklarniowym Kliniki Chorób Roślin, i Zakładu Wirusologii i Bakteriologii. Studenci mieli również możliwość zapoznania się z działaniem i pracy z transmisyjnym i skaningowym mikroskopem elektronowym a także zwiedzenia Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych. Zajęcia prowadzili: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska prof. nadzw. IOR-PIB, dr hab. Natasza Borodynko-Filas prof. nadzw. IOR-PIB, mgr Julia Minicka, mgr Aleksandra Zarzyńska-Nowak mgr Daria Budzyńska i mgr Magdalena Gawlak. Współorganizatorem warsztatów był Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN. Wydarzeniu patronowały Akademia Młodych Uczonych PAN i Rada Upowszechniania Nauki PAN. 


warsztaty 2017