Warsztaty dla studentów i młodych naukowców

W dniach 29-30 września 2016 roku w Instytucie Ochrony Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu odbyły się warsztaty dla studentów: ,,Techniki biologii molekularnej i mikroskopii w diagnostyce wirusów roślin”. Podczas warsztatów miały miejsce wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne z zakresu technik biologii molekularnej wykorzystywanych w diagnostyce wirusów roślin. Studenci mieli możliwość pracy
w nowoczesnych laboratoriach i kompleksie szklarniowym Zakładu Wirusologii
i Bakteriologii. W trakcie drugiego dnia warsztatów studenci samodzielnie przygotowywali preparaty z soku porażonych roślin i prowadzili obserwacje wirionów w transmisyjnym mikroskopie elektronowym w Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych. Mieli również możliwość zapoznania się z działaniem skaningowego mikroskopu elektronowego, a także zwiedzenia Centrum. Na zakończenie warsztatów odbył się konkurs z nagrodami.

Wykłady wygłosili: dr Marcin Hołysz, Uniwersytet Medyczny, Poznań i mgr inż. Wojciech Wodo, Politechnika Wrocławska. Zajęcia prowadzili: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska prof. nadzw. IOR-PIB, dr hab. Natasza Borodynko-Filas prof. nadzw. IOR-PIB, mgr Julia Minicka, mgr Aleksandra Zarzyńska-Nowak i mgr Magdalena Gawlak.

Współorganizatorem warsztatów był Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN. Wydarzeniu patronowały Akademia Młodych Uczonych PAN i Rada Upowszechniania Nauki PAN.

Główną organizatorką warsztatów była Dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska - członek Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN, Komitetu Agronomii PAN, Akademii Młodych Uczonych PAN i Rady Upowszechniania Nauki PAN.