Rekombinanty w polskiej populacji wirusa mozaiki ogórka (Cucumber mosaic virus, CMV)

Badania prowadzone nad zróżnicowaniem genetycznych polskich izolatów wirusa mozaiki ogórka (Cucumber mosaic virus, CMV) z cukinii wykazały, że należą one do dwóch odrębnych grup filogenetycznych: IA i II. W populacji dominują izolaty z grupy II (18/27). W roku 2017 stwierdziliśmy również występowanie naturalnych rekombinantów. Dodatkowe analizy przeprowadzone z wykorzystaniem sekwencji kodujących białko transportowe (MP) i białko płaszcza wirusa (CP) wykazały, że rekombinacja zachodzi w RNA3, a warianty te posiadają MP typowe dla grupu IA i CP z grupy II. Spośród 27 izolatów, wykryto 4 przypadki rekombinacji. Jest to pierwsze doniesienie o występowaniu tego typu wariantów w populacji CMV. Sekwencje zostały zdeponowane w Banku Genów www.ncbi.nlm.nih.gov pod numerami:  CP (KX495194-KX495208) i MP (KY386863-KY386876). Wyniki badań opublikowano w Archives of Virology: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28238107.