Prezentacja systemu BIOLOG GEN III

26 listopada razem z przedstawicielką  firmy  BioMaxima, która jest jedynym dystrybutorem systemu  BIOLOG w Polsce, przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników firmy farmaceutycznej PPF Hasco-Lek S.A.  Zaprezentowaliśmy stosowany w Klinice Chorób Roślin systemy do identyfikacji drobnoustrojów BIOLOG GEN III, który w swojej bazie danych posiada obecnie 1388 gatunków bakterii tlenowych i 361 beztlenowych. Procedura identyfikacji  jest prosta i szybka. Obejmuje  cztery podstawowe czynności: uzyskanie czystej hodowli, przygotowanie i naniesienie zawiesiny drobnoustroju o odpowiedniej koncentracji na płytkę BIOLOG, inkubację płytki i  odczyt uzyskanych wyników.